pliurpalas

pliurpalas
pliur̃palas sm. (3b) menk. 1. Kos38 prasta, skysta sriuba; šiaip koks prastas skystas valgis ar gėrimas: Viralas negeras, neskanus vadinas pliurpalas J. Šiandien sriuba tai tikras pliur̃palas Jrb. Kas gali valgyti tokį pliur̃palą! Vvr. Kažkokio pliur̃palo pripliurpiau ir išbuvau teip visą dieną Skr. I nepyk tu žmogus: atnešė, pametė kokio pliur̃palo, i lak kaip šuva Klov. Kokio pliur̃palo užsrėbęs, su dalgiu ilgai nepamosuosi Krš. Nedirbsi pliur̃palo priputęs Srv. Ką čia žmogus gali nudirbti, pliurpalu misdamas Btg. Praméikė vakarynei tokio pliurpalo Up. Koks jau ten valgymas: atnešė tokio pliur̃palo bliūdą, pliurpė pliurpė visi kaip veršiai putrą ir paliko nebaigę Jrb. Išvirei tokią skystą sriubą kaip pliur̃palą Jrb. Įpylė tokio pliur̃palo [rūgštaus] pieno – kas ės?! Krš. Jei gero alaus pasidaryt negalima, tai tokio pliur̃palo irgi nereikia Jrb. Kas jų alus – pliurpalas S.Čiurl. 2. NdŽ su miltais plaktas gėralas gyvuliams; skystas ėdalas, lakalas: Įpilk paršeliams kokio nors pliurpalo Krkl. Pliurpalas yra supylimas iš bliūdų galų visokių valgių J. Su pliurpalais palakink šunis J. 3. scom. Alk, Rdn kas valgydamas pliurpia. 4. plepalas, tauškalas, niekų kalba: Bobų pliurpalaĩ čia, ne kas kitas Pvn. Ką jis – tik pliur̃palus moka kalbėti Pp. Tokį pliur̃palą girdėjau, pardevęs tą trobą Šv. Viso svieto pliurpalų̃ nesugainiosi Skd. Bobų pliurpalų̃ nėr ko klausyti Krš. 5. scom. kas plepa niekus, plepys, tauškalius: Nu tu i pliur̃palas, nu tu i pliurpi! Krš. Tikra pliurpalas, pliurpi čystus nėkus Plt. Neklausyk to pliur̃palo Ut. Ko to pliur̃palo klausai – ans pliurpa, i tiek Lkv. 6. scom. kas dėl mažmožio jaudinasi, karščiuojasi: A, tokia pliur̃palas ji: vaikas nusičiaudėjo, i šauka ką greičiau daktarą Jrb.
◊ pliur̃palo šmõtas plepys, tauškalius, niekakalbis: Tylėk, pliur̃palo šmõte! Krž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pliurpalas — pliur̃palas dkt. Àš negaliù klausýtis tų̃ tàvo pliurpalų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bliuralynė — bliuralỹnė sf. (2) plepalas, pliurpalas: Bliuralỹnės tuščios KlvrŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bliurbalas — bliur̃balas sm. (3b) menk. 1. verksmas, rėksmas: Na, tavo bliur̃balo čia bereikėjo Vkš. 2. Gs nereikalingas daug šnekėjimas, pliurpalas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bliurkalas — bliur̃kalas sm. (3b) prastas valgis, pliurpalas: Pridrėbė kažkokio bliur̃kalo ir mano, kad kas valgys Jnš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bliurza — bliùrza sf. (1) Š, BŽ472 skysta košė, pliurpalas: Išėjo tokia bliùrza, ne košė Lnkv. Išvirė ana tokią bliurzą J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpliurpti — išpliur̃pti, ia (ìšpliurpia), ìšpliurpė šnek. 1. tr. su garsu išsrėbti, išgerti: Paskiaus valgius tau reiks išpliur̃pt nedarytus K.Donel. Jis išvalgė vieną dubenį, išpliurpė ir antrą rš. Gi Petras, mačiau, pliurpė pliurpė ir ìšpliurpė barščius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurkalas — kliur̃kalas sm. (3b) 1. prasta muzika: Tokio kliurkalo neima noras ir klausyti Krkl. 2. tuščia kalba: Eik eik, kliur̃kalas, ne šneka! Šll. 3. skysta, prasta putra, prastas gėralas, pliurpalas: Įpils kokio kliur̃kalo, ir valgyk Ppl. Ne vynas, ale… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliunas — pliùnas sm. sing. (2) 1. toks srėbalas iš vandens, svogūnų, bulvių ir druskos: Jau ma[n] tas pliùnas nusibodo VšR. 2. skystimas, pliurpalas: Paršai tik tirštimus išryja, o pliùną palieka Nm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliurpalienė — pliurpaliẽnė sf. (2) I žr. pliurpalas 1: Tokios pliurpaliẽnės išvirė Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliurparza — scom. (1) žr. pliurpalas 5: Pliurparza toks yra, pripliurps visa ko Pvn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”